czwartek, 22 kwietnia 2021

Konkurs "Ja się nie nudzę, czyli co robimy w czasie pandemii"


Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs "Ja się nie nudzę, czyli co robimy w czasie pandemii". Szczegóły w aplikacji Teams w zespole Samorząd Uczniowski (dla trójek klasowych) i w zespole Biblioteka.

Regulamin:

    1. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski.

    2. Konkurs trwa od 23 kwietnia do 10 maja 2021.

    3. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń ZSP 7 w Rybniku.

    4. Celem konkursu jest podzielenie się swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu w czasie pandemii, promowanie różnych twórczych aktywności.

    5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace – technika dowolna (zdjęcie, rysunek).

    6. Prace należy przesłać poprzez czat w Teams do opiekuna Samorządu (Anna Urbaniak) lub na maila biblioteki: sp32biblioteka(at)gmail.com.

    7. Po zakończeniu konkursu (10 maja to ostateczny termin przesłania prac) odbędzie się głosowanie na najciekawsze prace. Niezależnie jury składające się z przedstawicieli SU i dwóch nauczycieli wybierze 3 najciekawsze prace w każdej kategorii.

    8. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, oryginalność i walory estetyczne.

    9. Każdy uczestnik otrzyma pozytywną uwagę za udział, ponadto prace będą podlegały ocenie przez nauczycieli plastyki oraz wychowawców klas I-III. 

    10. Wszystkie prace zostaną umieszczone w galerii szkolnej i na stronie SU.