piątek, 16 września 2016

Nowy rok szkolny i kolejne działania

Zbliża się Europejski Dzień Języków Obcych, obchodzony 26 września. Z tej okazji zapraszamy klasy do wspólnej zabawy! Wylosowaliście kraj – Waszym zadaniem jest przygotowanie plakatu na temat jednej z legend wylosowanego przez Was kraju. Plakat (podpisany i z nazwą wylosowanego kraju) należy powiesić na gazetce przy swojej klasie.

Na plakacie powinny się znaleźć :
•    wyrazy w języku wylosowanego kraju
•    podstawowe informacje o kraju
•    tekst legendy
•    ilustracje do legendysobota, 3 września 2016

Pożegnanie "starej" ekipyW roku szkolnym 2015/2016 SU pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca: Amelia Jadczyk

Wiceprzewodniczący: Piotr Kaczmarczyk

Przewodniczący klas:
4a: Julia Kumańska
5a: Kamil Stawarczyk
5b: Julia Hruszka
6a: Jan Malinowski
6b: Kamil Polczyński

Pozostali członkowie SU:
4a: Adam Miketa
5a: Natalia Strzeja, Karolina Urbaniak, Zofia Wieczorek, Jakub Tuliszewski
5b: Michalina Kałwak, Anna Duda
6a: Kamila Bębenik, Wiktoria Rojek, Bartosz Łasiewicki, Bartosz Strokol
6b: Martyna Krasuska, Agata Misiło, Klaudia Leśnik

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali - liczymy na dalszą współpracę.