czwartek, 28 września 2017

Nowy samorząd w nowym roku szkolnym

W tym roku wybory do SU odbyły się w połowie września. Zmienił się zarząd: przewodniczącą została Marta Koczy z klasy VI. Dotychczasowa przewodnicząca została jej zastępcą i będzie służyć swoim dwuletnim doświadczeniem.

Jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć do nas, zapraszamy!