Skład SU 2021/2022

 W tym roku szkolnym zarząd SU przedstawia się następująco

Przewodniczący: Emilia Kaczmarczyk
Wiceprzewodniczący: Mikołaj Frelich
Sekretarz: Agata Procek

Osoby odpowiedzialne za sekcje

Strona internetowa: 
P. Bukartyk

Sekcja gazetkowa
M. Bukartyk

Sekcja porządkowa
M. Klim

Sekcja charytatywna
W. Karwot

W skład SU wchodzą członkowie trójek klasowych. Kanał komunikacyjny - aplikacja Teams i edziennik.

-------------------------------------------------------
Opiekun: Anna Urbaniak