piątek, 16 września 2016

Nowy rok szkolny i kolejne działania

Zbliża się Europejski Dzień Języków Obcych, obchodzony 26 września. Z tej okazji zapraszamy klasy do wspólnej zabawy! Wylosowaliście kraj – Waszym zadaniem jest przygotowanie plakatu na temat jednej z legend wylosowanego przez Was kraju. Plakat (podpisany i z nazwą wylosowanego kraju) należy powiesić na gazetce przy swojej klasie.

Na plakacie powinny się znaleźć :
•    wyrazy w języku wylosowanego kraju
•    podstawowe informacje o kraju
•    tekst legendy
•    ilustracje do legendy